• قرعه کشی سان استار
  • ویژه برنامه روز پرستار شبکه 3

برنامه تلویزیونی

آیا می دانید با ساخت و پخش یک برنامه ی تبلیغاتی از تلویزیون بعنوان پر نفوذ ترین و متقاعد کننده ترین رسانه، به چه میزان در کسب و کار خود حضور قوی تری خواهید داشت؟
کانون نسیم سبز تصویر با تجربه ی ساخت 38000 دقیقه برنامه ی زنده و تولیدی با پخش از شبکه های داخلی و برون مرزی کشور موفق ترین رویکردهای تبلیغاتی در تلویزیون را در اختیارتان قرار می دهد.

- اجرای برنامه ی زنده ی تلویزیونی قرعه کشی سان استار
- تولید و پخش مراسم قرعه کشی و جشن اهدای جوایز حساب های بانک ملی، قوامین، مهر اقتصاد، دی
- تولید و پخش برنامه های تلویزیونی سازمان بهزیستی کشور

  • قرعه کشی سان استار
  • ویژه برنامه روز پرستار شبکه 3