صفحه اصلی اخبار برخی نبایدهای مهم زبان بدن در سخنرانی همایش


برخی نبایدهای مهم زبان بدن در سخنرانی همایش

برخی نبایدهای مهم زبان بدن در سخنرانی همایش

برخی نبایدهای مهم زبان بدن در سخنرانی همایش

دست به سینه ایستادن:
این طرز ایستادن هنگام سخنرانی این پیام را برای مخاطب به همراه دارد که شما حالت تدافعی به خود گرفته اید و احساس تهدید شدن دارید و قادر به پذیرش دیگران نیستید. همواره راست قامت و ورزیده بایستید سرتان بالا باشد و سینه و دست های خود را آزاد بگذارید اینگونه به مخاطب خود نشان دهید که اطمینان کامل نسبت به آنچه که می گویید دارید.
قدم های سریع و طولانی:
هر چند که توصیه می کنیم هنگام سخنرانی یکجا نایستید و در تحرک باشید ولی توجه داشته باشید که در این کار زیاده روی نکنید. اگر دائما قدم های سریع و طولانی مدت داشته باشید مخاطبان برداشت می کنند شما دارای تنش و ناراحتی هستید بنابراین آنها هم دچار تنش می شوند. حرکت های شما هنگام سخنرانی باید بجا و معنا دار باشد تا پیام را به راحتی به مخاطب انتقال دهد. مثلا اگر مطلبی سه نکته ای را ارائه می دهید بعد از گفتن نکته ی اول چند قدم بردارید سپس نکته ی بعدی را بگویید.
ماندن در یک جا در طول سخنرانی:
ذهن انسان برای هوشیار بودن نیاز به فعالیت و تحرک دارد پس از فضایی که برای سخنرانی در اختیار دارید استفاده کنید تا در طول روند سخنرانی همچنان دارای هوشیاری و تمرکز باشید. بعضی از افراد به خاطر ترس از دست دادن تعادل و افتادن، از راه رفتن حین سخنرانی اجتناب می کنند حال آنکه با پوششی راحت و مناسب و داشتن تمرین های کافی می توان بر آن فایق آمد.
نگاه نقطه ای داشتن:
همیشه به یاد داشته باشید مخاطبان با هوشیاری حرکات چشم شما را زیر نظر دارند و کافی ست متوجه شوند که نگاه شما تنها به یک جای خاص از سالن سخنرانی معطوف است و به هیچ کس دیگری نگاه نمی کنید آنها این گونه برداشت می کنند که شما اعتماد به نفس ندارید و توجهی به اجرای شما نخواهند داشت.
یک اجرای سخنرانی زمانی به بالاترین حد توجه و پذیرش از جانب مخاطبان می رسد که سخنران ارتباط چشمی و نگاه فراگیر خود را به تمامی قسمت های سالن سخنرانی نشر دهد و زمانی این امکان میسر می شود که سخنران از هر جهت احساس امنیت و اعتماد به نفس کامل داشته باشد تا بتواند همین احساس متقابل را به مخاطبان خود انتقال دهد. تا طیف وسیعی از توجهات را از آن خود نماید.
لبخند نزدن:
لبخند زدن شگردی فوق العاده برای ترغیب مخاطب به همراهی در بحث و ایجاد حس آرامش و راحتی در وی خواهد داشت. اگر در طول سخنرانی به لبخند زدن ادامه ندهید این پندار برای مخاطب شکل می گیرد که شما خیلی خشک و جدی هستید و او رغبتی به طرح پرسش یا شرکت در بحث شما نخواهد داشت.
نحوه ی بیان:
صدا عنصری اعجاز انگیز است به شرطی که بدانیم چگونه از آن استفاده کنیم. برای سخنرانی خود مناسب ترین طنین و دامنه ی صدایی را اجرا نمایید. جملات باید معنا دار و شمرده ادا شود تا به هدف سخنرانی خود که همان انتقال کامل پیام تان می باشد نائل شوید.

آرشیو اخبار