صفحه اصلی اخبار شگردهای زبان بدن در سخنرانی همایش ها


شگردهای زبان بدن در سخنرانی همایش ها

شگردهای زبان بدن در سخنرانی همایش ها

شگردهای زبان بدن در سخنرانی همایش ها

اگر می خواهید سخنرانی بهتری در یک گردهمایی داشته باشید نسیم سبز خواندن این مقاله را به شما توصیه می کند.

زبان بدن یا زبان بی صدا در واقع همان تصویری از کلام است که با قدرت شماتیک و قابلیت تصویر سازی خود مفاهیم را به وضوح القاء می کند. اینکه بخواهیم برای آموزش زبان بدن به افراد الگو و چینش مشخصی را در نظر بگیریم نگرشی کاملا اشتباه است چرا که در وهله نخست کلام لطافت خود را از دست می دهد و بعد سخنران را به یک رباط با حرکات قابل پیش بینی مبدل می کند. باید اذعان داشت زبان بدن برای هر فرد فراخور دانش، شخصیت، منش و دیدگاه اجتماعی و حتی ظاهر فیزیکی متفاوت می گردد.
سعی کنید از حرکات تکراری بدن بپرهیزید و برای القای مفاهیم و معانی حرکات متناسب و متنوع داشته باشید به طوری که برای مخاطب حرکات تان قابل پیش بینی نباشد. از سرعت در تغییر حرکات بدن امتناع کنید سرعت حرکات باید مرتبط و همراه با میزان سرعت در بیان سخنور باشد. اغراق آمیز بودن حرکات بدن در هنگام سخنوری امتیاز بخش می باشد بدین معنا که هر چقدر حرکت اندام ها برجسته تر باشد در نگاه مخاطب طبیعی و جذاب تر جلوه می کند. در ادامه به چهار اصل مهمی که در زبان بدن همگان یکسان می باشد می پردازیم.
استقرار:
استقرار یعنی قرار گرفتن در حالت بی حرکتی، به عبارتی دیگر، استقرار آغاز و فرجام حرکات زبان بدن سخنران می باشد که درحالت ایستاده هنگام سخنرانی از این حالت شروع و بهمین حالت منتهی می شود:
-با قامتی راست و بی حرکت ایستادن.
- استقرار دست ها بصورت طبیعی در کنار بدن باشد.
- کف دست به طرف عقب باشد و شست ِدست ها با پاها تماس داشته باشد.

حرکات دست:
باید توجه داشت که حرکات دو دست چپ و راست نباید مانند هم باشد. نداشتن سرعت در حرکت دست ها باعث از بین رفتن تمرکز وعدم توجه مخاطب به کلمات سخنران می شود. و نیز نواختن کف دست بر روی میز سخنرانی برای بیان مطالب هیجانی و یا طرح مسئله ای می تواند مفید باشد. برای تشریح جملات با کمک دست تان تصویر ذهنی مخاطب را شکل دهید. و برای تأیید، تاکید، اشاره و حتی تهدید از انگشت اشاره خود برای تاثیرگذاری هرچه بیشتر کلام تان بهره ببرید. با بیان هر مفهومی از سوی مخاطب باید حرکت دست ها نیز مطابق با آن شکل داده شود. برای نمونه: برای بیان "کنایه و اشاره" دست راست به صورت خطی و مورب حرکت می کند. برای بیان "پوچ بودن و بی فایده بودن" باید خیلی سریع دست ها را مشت کرده و سپس باز نمایید. برای بیان "مطلبی احساسی" انگشتان دست را به یکدیگر گره بزنید.

حرکات سر و صورت:
حرکات و عکس العمل های صورت در هنگام سخنرانی باید تصویری از آنچه که سخنران می گوید باشد. مثلا نهی و نفی کردن را با تکان دادن سر به سمت چپ و راست نشان می دهیم و برای تصدیق گفته ای سر را به جهت بالا و پایین تکان می دهیم. و باید برای جلب توجه کامل مخاطب چرخش سر بصورت متنوع انجام گیرد.

حرکات چشم:
تماس های چشمی از نافذترین و تأثیرگذارترین اجزای زبان بدن سخنران می باشند و در مقابل، بیان جملات خاص و ویژه موجب مات و متحیر نمودن چشم ها و عکس العمل های چشمی مخاطب خواهد شد. بنابراین تماس و حرکت چشمی دارای رابطه ی دو سویه است چرا که موجب برانگیختن احساسات و عکس العمل ها در دو طرف سخن می شود.

آرشیو اخبار