مجری
.

اجرای احمد اکبرنژاد و برزو ارجمند

احمد اکبرنژاد

علی معصومی

مسعود روشن پژوه

پیمان طالبی

سید جواد هاشمی

محمدرضا حسینیان

ابوالفضل آقاخانی

مرتضی حسینی و احمد اکبرنژاد

مهران امامیه

مجید یراقبافان

محمد هادی صلح جو

سید وحید مرتضوی

راحله امینیان

بهزاد احمدی

امیر جوشقانی

نیما کریمی

باربد بابایی

حسین رفیعی

خانم زهرا شوقی به همراه همسرشان