مشتریان ما
بانک آینده

۱۵ مهر ۱۳۹۵

برگزاری جشنواره ی دوم حسابهای قرض الحسنه بانک آینده

دومین جشنواره ی حسابهای قرض الحسنه بانک آینده با مجری گری آقای احمداکبرنژاد (مدیر عامل نسیم سبز تصویر) برگزار شد.
ادامه مطلب
۰۴ مرداد ۱۳۹۷

برگزاری مراسم قرعه کشی اولین جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک آینده با همکاری شرکت نسیم سبز تصویر

این مراسم روز چهارشنبه چهاردهم مهرماه 1395 در ساختمان مرکزی بانک آینده با حضور اعضاء هیأت نظارت بر قرعه کشی بانکها ، مدیرعامل ، اعضاء هیأت مدیره برگزار شد .
ادامه مطلب