مشتریان ما
دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزاری مراسم افتتاح سال تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی- مهر 95

برگزاری مراسم افتتاح سال تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی- مهر 95

ساخت مستند سومین المپیاد دانشجویان

ساخت مستند سومین المپیاد دانشجویان

برگزاری جشن ورودی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزاری جشن ورودی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزاری جشن بزرگداشت مقام معلم

برگزاری جشن بزرگداشت مقام معلم