مشتریان ما
دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزاری جشن بزرگداشت مقام معلم

برگزاری جشن ورودی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران

ساخت مستند سومین المپیاد دانشجویان

برگزاری مراسم افتتاح سال تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی- مهر 95