مشتریان ما
سازمان بهزیستی

برگزاری جشنواره فرهنگی-ورزشی فرزندان مهر سازمان بهزیستی در سال 96

برگزاری جشنواره فرهنگی-ورزشی فرزندان مهر سازمان بهزیستی در سال 96

برگزاری جشن گلریزان بهزیستی در شیرخوارگاه آمنه

برگزاری جشن گلریزان بهزیستی در شیرخوارگاه آمنه

برگزاری افتتاحیه سیزدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان مهر سازمان بهزیستی

برگزاری افتتاحیه سیزدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان مهر سازمان بهزیستی

۲۳ شهریور ۱۳۹۶

برگزاری مراسم پایانی دوازدهمین جشنواره سراسری فرهنگی ورزشی فرزندان مهر سازمان بهزیستی کشور توسط شرکت نسیم سبز تصویر

فرزندان بهزیستی کشور شامگاه چهارشنبه 96/06/15 مراسم پایانی دوازدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان مهر در بابلسر همراه با هنرمندان شرکت نسیم سبز تصویر برگزار کردند.
ادامه مطلب
۳۰ مرداد ۱۳۹۷

پیش تولید برگزاری افتتاحیه سیزدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان مهر

پیش تولید و انجام مقدمات لازم جهت برگزاری افتتاحیه سیزدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان مهر توسط شرکت نسیم سبز تصویر در حال انجام است.
ادامه مطلب
۰۶ شهریور ۱۳۹۷

برگزاری افتتاحیه سیزدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان مهر توسط نسیم سبز تصویر

سیزدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان مهر در شهرستان بابلسر توسط شرکت نسیم سبز تصویر برگزار شد.
ادامه مطلب