مشتریان ما
سایپا

ساخت کلیپ دومین سمپوزیوم شکل‌دهی فلزات

ساخت کلیپ دومین سمپوزیوم شکل‌دهی فلزات

برگزاری همایش گرامیداشت روز کارگر در سایپا پرس

برگزاری همایش گرامیداشت روز کارگر در سایپا پرس

برگزاری مسابقات قهرمانی کمان‌گیری روی اسب با حمایت سایپا پرس

برگزاری مسابقات قهرمانی کمان‌گیری روی اسب با حمایت سایپا پرس