مشتریان ما
شرکت MBC کره جنوبی

برگزاری جشنواره فرهنگی کره جنوبی در ایران - اصفهان به نام جشنواره جاده ابریشم

طراحی و اجرای استیج باشکوه و منحصربفرد جشنواره فرهنگی جاده ابریشم ، کاری مشترک از گروه تلویزیونی MBC کره جنوبی و شرکت نسیم سبز تصویر که در باغ چهلستون شهر تاریخی اصفهان برگزار گردید.