مشتریان ما
شهرداری اصفهان

۰۳ مهر ۱۳۹۷

برگزاری هجدهمین سوگواره ادبی امام حسین(ع) در شهر دهق اصفهان توسط نسیم سبز تصویر

به مناسبت ایام عزاداری ماه محرم، هجدهمین سوگواره ادبی امام حسین(ع) توسط نسیم سبز تصویر در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد شهر دهق اصفهان در تاریخ 26 شهریور 97 برگزار شد.
ادامه مطلب