مشتریان ما
معاونت بهداد ناجا

۲۵ شهریور ۱۳۹۸

برگزاری جشن روز پزشک معاونت بهداد ناجا

برگزاری جشن روز پزشک و تجلیل از پزشکان و کارکنان بهداشت و درمان نیروی انتظامی
ادامه مطلب
۱۸ آبان ۱۳۹۸

برگزاری جشن تجلیل از کارکنان و خانواده های معاونت بهداشت و درمان نیروی انتظامی

جشن فوق توسط شرکت نسیم سبز تصویر، در تاریخ 17 آبان ماه 1398 و در سالن ایرانیان برگزار گردید
ادامه مطلب