مشتریان ما
موسسه فرهنگی اکو

۲۴ آذر ۱۳۹۷

ساخت مستند از نخستین نمایشگاه فرش ملل اِکو با حضور معاونان و سفیران کشورهای عضو اِکو

مستندسازی نخستین نمایشگاه فرش ملل اکو با حضور سفیران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اِکو، توسط شرکت نسیم سبز تصویر انجام شد.
ادامه مطلب