مشتریان ما
وزارت آموزش و پرورش

کلیپ اقدامات وزارت آموزش و پرورش در بخش نوسازی مدارس

کلیپ اقدامات وزارت آموزش و پرورش در بخش نوسازی مدارس

ساخت تیزر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

ساخت تیزر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

ساخت نماهنگ بیست و هشتمین اجلاس سراسری رؤسای آموزش و پرورش کشور

ساخت نماهنگ بیست و هشتمین اجلاس سراسری رؤسای آموزش و پرورش کشور

۲۴ دی ۱۳۹۳

برگزاری گردهمایی رؤسای آموزش و پرورش کل کشور با حضور سران سه قوه

گردهمایی رؤسای آموزش و پرورش کل کشور با حضور سران سه قوه
ادامه مطلب
۲۹ خرداد ۱۳۹۵

برگزاری همایش روسا آموزش و پرورش

همایش روسا آموزش و پرورش
ادامه مطلب
۲۴ آبان ۱۳۹۹

افتتاح 1550 پروژه وزارت آموزش و پرورش توسط رئیس جمهور

مشارکت نسیم سبز تصویر در افتتاح 1550 پروژه وزارت آموزش و پرورش توسط رئیس جمهور
ادامه مطلب