مشتریان ما
وزارت نفت

برگزاری جشن خانواده های وزارت نفت به مناسبت دهه فجر

برگزاری جشن خانواده های وزارت نفت به مناسبت دهه فجر

برگزاری جشن خانواده های حراست وزارت نفت در سال 95

برگزاری جشن خانواده های حراست وزارت نفت در سال 95

برگزاری جشن دهه فجر در جمع خانواده های حراست وزارت نفت در سال 96

برگزاری جشن دهه فجر در جمع خانواده های حراست وزارت نفت در سال 96

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

برگزاری مراسم نیمه شعبان در سازمان حراست وزارت نفت

برگزاری مراسم جشن نیمه شعبان در سازمان حراست وزارت نیرو توسط نسیم سبز تصویر
ادامه مطلب
۲۱ آذر ۱۳۹۶

برگزاری جشن دهه فجر در جمع خانواده های وزارت نفت

در تاریخ 12 بهمن 1396، به مناسبت دهه گرامی فجر مراسمی ویژه خانواده‌های وزارت نفت.....
ادامه مطلب