خدمات و نمونه کارهای ما
برگزاری جشنواره

برگزاری نخستین جشنواره پویانمایی بسیج صدا و سیما

برگزاری نخستین جشنواره پویانمایی بسیج صدا و سیما

برگزاری مسابقات قهرمانی کمان‌گیری روی اسب با حمایت سایپا پرس

برگزاری مسابقات قهرمانی کمان‌گیری روی اسب با حمایت سایپا پرس

برگزاری جشنواره سومین دوسالانه ملی پوستر طلوع

برگزاری جشنواره سومین دوسالانه ملی پوستر طلوع

برگزاری جشنواره فرهنگی عترت ویژه کارکنان و خانواده های بانک مهراقتصاد استان البرز

برگزاری جشنواره فرهنگی عترت ویژه کارکنان و خانواده های بانک مهراقتصاد استان البرز

برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی منجی موعود

برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی منجی موعود

برگزاری بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان تهران

برگزاری بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان تهران

مراسم اختتامیه چهارمین دوسالانه مجسمه‌های فضای شهری

مراسم اختتامیه چهارمین دوسالانه مجسمه‌های فضای شهری

برگزاری جشنواره فرهنگی کره جنوبی در ایران (جشنواره جاده ابریشم)

برگزاری جشنواره فرهنگی کره جنوبی در ایران (جشنواره جاده ابریشم)

برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی منجی موعود

برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی منجی موعود

برگزاری اختتامیه پنجمین جشنواره مسابقات ورزشی سربازان نیروهای مسلح در سال 92

برگزاری اختتامیه پنجمین جشنواره مسابقات ورزشی سربازان نیروهای مسلح در سال 92

برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان مهر سازمان بهزیستی

برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان مهر سازمان بهزیستی

برگزاری جشنواره فرهنگی _ ورزشی فرزندان مهر سازمان بهزیستی در سال 96

برگزاری جشنواره فرهنگی _ ورزشی فرزندان مهر سازمان بهزیستی در سال 96