خدمات و نمونه کارهای ما
عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

جذابیت هایی که عکاسی ، به یک محصول یا یک رویداد می بخشد حس ترغیب و تشویق را در مخاطب پویا می سازد. از ابزارهای مطرح در شیوه های موفق بازاریابی وقوف به تکنیک های حرفه ای عکاسی می باشد چرا که این عکس است که موجب اغراق در کیفیت و بهترین حالت یک محصول یا یک رویداد می شود. پروژه های عکاسی صنعتی و تبلیغاتی مهمی که توسط کانون نسیم سبز تصویر به انجام رسیده گواهی بر قابلیت های متخصصان این مجموعه می باشد.
- عکاسی صنعتی از ابر پروژه های عمرانی کشور
- عکاسی صنعتی از کارخانه ی ذوب فولاد سمنان
- عکاسی صنعتی از کارخانه ی فولاد کویر دامغان
- عکاسی صنعتی و تبلیغاتی از شرکت پاکسان (ساینا)
- عکاسی صنعتی و تبلیغاتی کارخانه ی دوو
- عکاسی صنعتی و تبلیغاتی کارخانه ی اسنوا


ساخت و تولید کلیپ روز ملی حمل و نقل

شرکت نسیم سبز تصویر کلیپی را به مناسبت 26 آذر روز ملی حمل و نقل تولید کرده که در آن به معرفی خدمات مراکز معاینه فنی کشور می پردازد.
ادامه مطلب