خدمات و نمونه کارهای ما
فیلم سازی

شرکت های خصوصی و دولتی در نحوه ی برجسته سازی انواع خدمات و فرآیند تولیدات خود همواره دغدغه ی مخاطبانی را دارند که امکان بازدید از مکان های صنعتی و تولیدی خود را ندارند. کانون تبلیغاتی نسیم سبز تصویر با امکان ساخت و پخش فیلم های صنعتی و تبلیغاتی از شبکه های مختلف تلویزیونی و فضای مجازی یاری گر شما در نیل به بازار هدف تان خواهد بود.
- ساخت فیلم صنعتی گروه سرمایه گذاری صتسا
- ساخت فیلم صنعتی بیمه پارسیان - ساخت فیلم صنعتی از کارخانه ی دوو
- ساخت فیلم صنعتی از کارخانه ی اسنوا
- ساخت فیلم صنعتی از شرکت های نفت پاسارگاد
- ساخت فیلم صنعتی از شرکت پاکسان ( ساینا )
- ساخت فیلم های یک دقیقه ای با موضوعات مختلف ( ویژه ی پلیس راهنمایی و رانندگی و دیگر سازمان ها )

ساخت کلیپ از مراحل ساخت پل کابلی شیراز به عنوان دومین پل کابلی تک پایلون جهان

ساخت کلیپ از مراحل ساخت پل کابلی شیراز به عنوان دومین پل کابلی تک پایلون جهان

ساخت کلیپ معرفی هتل المپیک

ساخت کلیپ معرفی هتل المپیک

ساخت کلیپ بانک قوامین

ساخت کلیپ بانک قوامین

ساخت مستند جامعه بسیج کارگری

ساخت مستند جامعه بسیج کارگری

ساخت کلیپ معرفی بیمه پارسیان

ساخت کلیپ معرفی بیمه پارسیان

ساخت کلیپ معرفی تبریز 2018

ساخت کلیپ معرفی تبریز 2018

ساخت کلیپ معرفی خدمات تهرانگردی- ویژه نوروز 96

ساخت کلیپ معرفی خدمات تهرانگردی- ویژه نوروز 96

ساخت مستند معرفی شوینده‌های شرکت ساینا

ساخت مستند معرفی شوینده‌های شرکت ساینا

ساخت کلیپ عملیات جهادی سامانه 137 شهرداری تهران

ساخت کلیپ عملیات جهادی سامانه 137 شهرداری تهران

ساخت مستند معرفی مجتمع فولاد فجر سمنان

ساخت مستند معرفی مجتمع فولاد فجر سمنان

ساخت کلیپ مجتمع فولاد کویر دامغان

ساخت کلیپ مجتمع فولاد کویر دامغان

ساخت کلیپ مجتمع صنعتی فجر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ساخت کلیپ مجتمع صنعتی فجر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ساخت مستند معرفی معاینه فنی خودروهای سنگین

ساخت مستند معرفی معاینه فنی خودروهای سنگین

ساخت مستند معرفی سامانه 137 شهرداری تهران

ساخت مستند معرفی سامانه 137 شهرداری تهران

ساخت کلیپ معرفی طرح ملی تونل نوسود

ساخت کلیپ معرفی طرح ملی تونل نوسود

ساخت مستند معرفی شرکت نفت پاسارگاد، بزرگترین تولیدکننده قیر خاورمیانه

ساخت مستند معرفی شرکت نفت پاسارگاد، بزرگترین تولیدکننده قیر خاورمیانه

ساخت کلیپ معرفی کارخانه فولاد کویر دامغان

ساخت کلیپ معرفی کارخانه فولاد کویر دامغان

ساخت کلیپ تبلیغاتی-صنعتی از شرکت نفت پاسارگاد

ساخت کلیپ تبلیغاتی-صنعتی از شرکت نفت پاسارگاد

برگزاری جشنواره کمان‌گیری

برگزاری جشنواره کمان‌گیری