خدمات و نمونه کارهای ما
فیلم سازی

شرکت های خصوصی و دولتی در نحوه ی برجسته سازی انواع خدمات و فرآیند تولیدات خود همواره دغدغه ی مخاطبانی را دارند که امکان بازدید از مکان های صنعتی و تولیدی خود را ندارند. کانون تبلیغاتی نسیم سبز تصویر با امکان ساخت و پخش فیلم های صنعتی و تبلیغاتی از شبکه های مختلف تلویزیونی و فضای مجازی یاری گر شما در نیل به بازار هدف تان خواهد بود.
- ساخت فیلم صنعتی گروه سرمایه گذاری صتسا
- ساخت فیلم صنعتی بیمه پارسیان - ساخت فیلم صنعتی از کارخانه ی دوو
- ساخت فیلم صنعتی از کارخانه ی اسنوا
- ساخت فیلم صنعتی از شرکت های نفت پاسارگاد
- ساخت فیلم صنعتی از شرکت پاکسان ( ساینا )
- ساخت فیلم های یک دقیقه ای با موضوعات مختلف ( ویژه ی پلیس راهنمایی و رانندگی و دیگر سازمان ها )

تولید فیلم کوتاه مرگ شیشه ای

جشنواره کمان گیری

تیزر تبلیغاتی شرکت تامین

فیلمسازی صنعتی

تیزر معرفی کارخانه فولاد کویر دامغان

مستند معرفی شرکت نفت پاسارگاد ، بزرگترین تولیدکننده قیر خاورمیانه

نماهنگ معرفی طرح ملی تونل نوسود که توسط قرارگاه خاتم الانبیاء ساخته شد

مستند معرفی سامانه 137 شهرداری تهران

مستند معرفی معاینه فنی خودروهای سنگین

نماهنگ مجتمع صنعتی فجر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

نماهنگ مجتمع فولاد کویر دامغان

مستند معرفی مجتمع فولاد فجر سمنان

نماهنگ معرفی عملیات جهادی سامانه 137 شهرداری تهران

مستند معرفی شوینده های شرکت ساینا از مجموعه ی پاکسان

نماهنگ معرفی تور گردشگری نوروزی شهرداری تهران

نماهنگ تبریز 2018

نماهنگ معرفی بیمه پارسیان

مستند بسیج جامعه کارگری

تیزر بانک قوامین

آرم اِستیشن معرفی فسلم سینمایی با حمایت شرکت صتسا

نماهنگ معرفی هتل المپیک

نماهنگ پل کابلی شیراز به عنوان دومین پل کابلی تک پایلون جهان که توسط قرارگاه خاتم الانبیاء اجرا شد

پل کابلی شیراز