تماس با ما

تماس ۰۲۱-۴۴۳۸۳۲۳۵-۷
۰۲۱-۲۶۴۰۵۱۴۳
۰۲۱-۲۶۴۰۵۱۴۴
نمابر
۰۲۱-۲۶۴۰۵۱۴۵
در صورت نیاز به ارتباط در ساعات غیر اداری ، با شماره ۰۹۱۲۹۷۲۹۳۸۱ تماس حاصل فرمایید .
اگر سوال دارید: info@nasimsabz.com
آدرس دفتر مرکزی: تهـــران ، بزرگـــراه شـــیخ فضـــل الله نـــوری ، خیـابـان ســازمان آب ، اولـــین تقـاطع ســمت راســت (خیـابـان حـاجــی پور) ، خیـابـان پـــردیـس ، خیـابـان پــردیـس ٢ ، ارونــد غــربــی ، پـلاک ٨٨ ، واحد٢
تماس با ما

ورود تمامی موارد جهت پاسخ به شما الزامیست.