مشتریان ما
شهرداری تهران

سالروز پیروزی انقلاب اسلامی

مستند سازی در فرهنگسرای رسانه

مستند سازی در فرهنگسرای رسانه

مستند سازی در فرهنگسرای رسانه

برگزاری جشن تلویزیونی در فرهنگسرای اندیشه

مراسم اختتامیه

سومین دوسالانه ملی پوستر طلوع

جشن زیر سایه خورشید

برگزاری جشن در پارک پلیس

تیزر سامانه 1888

موشن گرافیک معرفی سامانه 137 شهرداری تهران

مستند معرفی سامانه 137 شهرداری تهران

نماهنگ معرفی عملیات جهادی سامانه 137 شهرداری تهران

نماهنگ معرفی تور گردشگری نوروزی شهرداری تهران

نگاهی به اولین همایش سامانه 137 استان ها

اختتامیه سمپوزیوم مجسمه سازی

تصویر برداری از همایش شهرداری مجازی، حقوق و مشارکت شهروندی

شهرداری مجازی، حقوق و مشارکت شهروندی

تصویر برداری از همایش حقوق و مشارکت شهروندی - شهرداری تهران

شهرداری مجازی ، حقوق و مشارکت شهروندی