مشتریان ما
وزارت راه وشهرسازی

۱۰ مهر ۱۳۹۳

ساخت و تولید کلیپ روز ملی حمل و نقل

شرکت نسیم سبز تصویر کلیپی را به مناسبت 26 آذر روز ملی حمل و نقل تولید کرده که در آن به معرفی خدمات مراکز معاینه فنی کشور می پردازد.
ادامه مطلب